WRITING TASK 1 TIPS

ในข้อสอบพาร์ท Writing ของ IELTS มักเป็นการให้เขียนอธิบายข้อมูล โดยข้อสอบจะให้กราฟ Pie Chart, Bar Chart หรืออาจจะเป็นแผนที่ก็ได้ เป็นการเขียนสรุปข้อมูลโดยใช้คำอย่างน้อย 150 คำเป็นอย่างต่ำ จะเห็นได้ว่าการตอบข้อนี้จะไม่ยาวมากเมื่อเทียบกับ Task 2 การที่จะทำคะแนนพาร์ทเขียนของข้อสอบ IELTS ให้ได้คะแนนดีๆ น้องๆจะต้องเขียนตอบด้วย Structure หรือ โครงสร้างการเขียนที่ถูกต้อง และไม่ออกนอก Topic ซึ่งใน Task 1 จะไม่ค่อยพบปัญหานี้เท่าไหร่ ส่วนใหญ่เราจะเขียนเพลินจน off topic ใน task 2 มากกว่า มาดูกันเลยว่าโครงสร้างการเขียนแบบไหนที่จะทำให้เราได้คะแนนยอดเยี่ยมในพาร์ท Writing

โครงสร้างการตอบคำถาม IELTS Writing Test Task 1 ประกอบไปด้วย Introduction, Body และ Conclusion เขียนเพียงแค่ 3 พารากราฟเท่านั้น

  • Introduction

เริ่มด้วยการเขียนอธิบายว่าข้อมูลที่เราเห็นอยู่ว่าเกี่ยวกับอะไร คำถามเป็นการแสดงข้อมูลรูปแบบไหน เช่น แสดงข้อมูลประเภท Bar Chart, Line Graph หรือว่า Pie Chart และกำลังแสดงข้อมูลอะไร เราอาจจะใช้คำว่า show, indicate, project, illustrate เป็นต้น และอาจตามด้วยการ paraphrase คำถาม และที่สำคัญคือการเขียน Overall Trend ซึ่งเป็นการอธิบายข้อมูลที่เห็นได้ชัดที่สุดในภาพโจทย์ โดยไม่ใช่การบอกตัวเลขหรือข้อมูลเจาะจง แต่เป็นการสรุปว่าใจความสำคัญว่า กราฟนี้กำลังให้ข้อมูลนี้อยู่ เช่น กราฟนี้กำลังให้ข้อมูลราคาที่เปลี่ยนไปของผลไม้ในปี 2560 – 2562 เป็นต้น

  • Body

ส่วนนี้เป็นการเขียนเล่าข้อมูล โดยใช้การจับกลุ่ม แบ่งหมวดหมู่ของข้อมูลที่อยู่ในกราฟ และเปรียบเทียบข้อมูลเหล่านี้ว่ามีอะไรที่แตกต่าง และสิ่งนี้สื่อถึงอะไร เหมือนเป็นการอธิบายกราฟที่เป็นโจทย์ เราอาจจะเปรียบเทียบข้อมูลจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด หรือ จากข้อมูลเก่าที่สุด ไปใหม่ที่สุดก็ได้ เราสามารถเขียนโดยใช้ประโยคที่ไม่ต้องมีคำศัพท์ยากก็ได้ แต่ที่สำคัญในพารากราฟนี้ เราจะใช้ Linking Words เช่น While, But, When, However, By Comparison, In Contrast เป็นต้น ในส่วนนี้ไม่จำเป็นต้องเขียนแค่ย่อหน้าเดียว เราจะเขียนแบ่งเป็น 2-3 ย่อหน้าก็ได้ ขึ้นอยู่กับข้อมูล และวิธีการวางแผนการเขียนของเรา

  • Conclusion

พารากราฟนี้จะเป็นการเขียนสรุปข้อมูลสำคัญที่ปรากฏบนกราฟ เป็นบทสรุปของความแตกต่างข้อมูลที่เกิดขึ้นในกราฟ โดที่เราไม่ต้องใส่ความคิดเห็นอะไรของเราเข้าไปทั้งนั้น เพียงแต่เขียนสรุปว่ากราฟแสดงให้เห็นถึงอะไรเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว

 

ตัวอย่างคำตอบ IELTS Writing Task 1

This graph shows the kinds of activities done by old people in their spare time, covering a period from the 1980s to now in the United States. We can see that generally the activities listed have been increasing in popularity amongst the elderly, with hiking increasing steadily throughout the years, and watching TV being the most popular overall.

 

In the 1980s, nearly all activities were growing in popularity. The only activity which was becoming less popular over these years was going to the theatre. Going to the theatre declined steeply from 50% to 30%.

 

This changed in the 1990s, and going to the theatre became more popular, whereas reading saw a dramatic drop in popularity. The number of people doing all other activities increased.

 

This century, hiking, reading, going to the theatre and surfing the Internet have all been increasing in popularity. However, watching TV has been decreasing in popularity. Despite this, watching TV is still the second most popular activity nowadays amongst this group. Most elderly people are hiking nowadays in their spare time.

 

(174 words)