BRITISH COUNCIL

วิธีการสมัครสอบ IELTS (British Council)

1. เข้าเว็บไซต์ https://ieltsregistration.britishcouncil.org/test-chooser เพื่อสมัคร

2. เลือกประเภทการสอบ IELTS ที่ต้องการ ตามจุดประสงค์ที่จะนำไปใช้

3. เลือกประเทศ และเดือนที่ต้องการสอบ จากนั้นคลิกที่ “Choose location” เพื่อเลือกจังหวัดและศูนย์สอบในหน้าถัดไป

4. เลือกจังหวัดและศูนย์สอบ

ปัจจุบันศูนย์สอบ IELTS (British Council) มีศูนย์สอบอย่างเป็นทางการทั่วประเทศไทยได้แก่จังหวัดกรุงเทพฯ สมุทรปราการ เชียงใหม่ พิษณุโลก ภูเก็ต และขอนแก่น ผู้สอบสามารถเลือกจังหวัดและศูนย์สอบได้ตามความสะดวก

โดยหากผู้สอบเลือกสอบที่ศูนย์สอบกรุงเทพฯ รูปแบบการสอบจะเป็นแบบ Computer-Delivered เท่านั้น สังเกตได้จากสัญลักษณ์ด้านหลังที่เป็นสีแดง (รูปคอมพิวเตอร์)

5. เลือกวันและรอบเวลาสอบของพาร์ท Listening, Reading และ Writing

6. เลือกวันและรอบเวลาสอบของพาร์ท Speaking

โดยผู้สอบสามารถเลือกได้ว่าจะสอบพาร์ท Speaking วันเดียวกันกับพาร์ท Listening, Reading และ Writing หรือเลือกสอบในวันอื่น ตามที่รอบสอบมีเปิดได้ สำหรับการสอบพาร์ท Speaking ผู้สอบต้องเดินทางไปถึงก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที เพื่อทำการลงทะเบียน

7. สร้าง account เพื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ IELTS

8. ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ IELTS

9. ราคาค่าสมัครสอบ IELTS

 • IELTS Regular : 6,900 บาท
 • IELTS on Computer : 6,900 บาท
 • IELTS for UKVI : 8,100 บาท (ปรับราคาใหม่ 7,710 บาท เริ่มตั้งแต่รอบสอบวันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นต้นไป)
 • IELTS Life Skills : 6,200 บาท (ปรับราคาใหม่ 5,800 บาท เริ่มตั้งแต่รอบสอบวันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นต้นไป)

10. หลังจากการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์โปรดตรวจสอบ E-mail ที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อตรวจสอบข้อความยืนยันการสมัครสอบ

11. จะมีการแจ้งเตือนทาง E-mail อีกครั้งภายใน 3 วันก่อนการสอบ โดย E-mail นี้จะแจ้งขั้นตอนและเวลาของการสอบ หากผู้สอบมาสายอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

12. สิ่งที่ต้องเตรียม

 • 12.1 วันสอบ เตรียมบัตรประชาชน หรือ Passport และสำเนาบัตรประชาชน หรือ Passport
 • 12.2 สิ่งที่นำเข้าห้องสอบได้ คือบัตรประชาชน หรือ Passport และน้ำเปล่า 1 ขวด (ลอกฉลากออกแล้ว) ส่วนนาฬิกาและอุปกรณ์การสื่อสารอื่นๆ ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ
 • 12.3 เสื้อกันหนาว
 • 12.4 แบบฟอร์มยินยอม (สำหรับผู้สมัครสอบที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ที่สมัครสอบแบบ UKVI) ดาวน์โหลด

13. วิธีการรับผลสอบ

 • 13.1 จัดส่งผลสอบทางไปรษณีย์

ในกรณีนี้ผลสอบจะถูกจัดส่งหลังจากวันสอบ 13 วัน โดยต้องเผื่อเวลาอย่างน้อย 3 วันสำหรับการจัดส่ง โดยทางศูนย์สอบ (British Council) จะไม่แจ้งผลการสอบผ่านทางโทรศัพท์หรือ E-mail

 • 13.2 เช็คผลสอบออนไลน์

ผู้เข้าสอบสามารถเช็คผลสอบออนไลน์ได้ใน Test Taker Portal ภายหลังการสอบ 13 วัน *ผลสอบออนไลน์จะสามารถเช็คได้ไม่เกิน 28 วัน หลังจากวันที่เข้าสอบ แต่ผลสอบออนไลน์จะไม่สามารถนำไปใช้สำหรับการยืนยันความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการได้

 • 13.3 จัดส่งใบรายงานผลการสอบ (TRF) ไปยังสถาบันที่คุณยื่นใบสมัครโดยตรง

ทางศูนย์สอบ (British Council) จะจัดส่งใบรายงานผลการสอบ (TRF) ไปยังสถาบันที่คุณยื่นใบสมัครโดยตรง ซึ่งหากสถาบันต้องการใบรายงานผลการสอบตัวจริงและไม่รับสำเนา ศูนย์สอบ (British Council)

สามารถจัดส่งใบรายงานผลการสอบ (TRF) ได้มากถึง 5 ใบไปยังสถาบัน (เช่น มหาวิทยาลัยหรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) ได้โดยตรง

*หากผู้สอบต้องการขอใบรายงานผลการสอบเพิ่มเติม กรุณาระบุที่อยู่ของสถาบันนั้นๆ ในตอนที่สมัครสอบกรุณาระบุที่อยู่ของสถาบันให้ครบถ้วน เนื่องจากศูนย์สอบ (British Council) จะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า ทางสถาบันสามารถเข้าใช้งาน IELTS Test Report Form Verification Service ซึ่งจะทำให้สถาบันสามารถดูผลสอบของคุณได้ หลังจากที่ศูนย์สอบ (British Council) ได้ส่งให้ทางสถาบันผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ทางสถาบันไม่สามารถเข้าใช้งานบริการนี้ได้ ใบรายงานผลการสอบ (TRF) จะถูกส่งให้ทางสถาบันทางไปรษณีย์แทน และหากผู้สอบต้องการใบรายงานผลการสอบ (TRF) มากกว่า 5 ใบ ผู้สอบจะต้องชำระค่าบริการ 500 บาทต่อใบรายงานผลการสอบ 1 ใบ (ยังไม่รวมค่าส่ง)

14. การขอยกเลิก หรือเลื่อนวันสอบ
ในกรณีที่ผู้สอบไม่สามารถเดินทางไปสอบได้ตามวันเวลาที่แจ้ง ผู้สอบสามารถขอยกเลิกหรือเลื่อนวันสอบได้แต่ต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนวันสอบและอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม