Our IELTS Course

IELTS

จากประสบการณ์กว่า 10 ปี ของ Mango Learning Express กับการเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยและสถาบันชั้นนำในประเทศอังกฤษ ทำให้เรารู้ดีว่าคะแนน IELTS เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้น้องๆไปถึงเป้าหมายทางการศึกษาที่สำคัญ อย่างการเรียนต่อปริญญาทั้งระดับ ป.ตรีและป.โท ในมหาวิทยาลัยที่น้องๆตั้งเป้าหมายไว้ และเรารับรู้ถึงปัญหาที่เด็กไทยต้องพบเจอในการสอบ IELTS เป็นอย่างดี เพราะการสอบ IELTS ไม่ใช่แค่การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษธรรมดา แต่น้องๆจะต้องใช้ทั้งการคิดวิเคราะห์และความเข้าใจในสิ่งที่ข้อสอบมองหา เพื่อให้ได้คะแนนดีและผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยที่น้องๆตั้งใจไว้

English Studio Plus by Mango จึงเฟ้นหาสุดยอดคุณครูผู้สอนไอเอลที่มีเทคนิคที่พร้อมถ่ายทอดให้กับน้องๆ และร่วมพัฒนาหลักสูตรกับอาจารย์ระดับ IELTS Examiner และเคยเป็นผู้ตรวจข้อสอบ IELTS ที่มีประสบการณ์ในแวดวงไอเอลทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมากว่า 10 ปี เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนา ทักษะ Listening, Speaking, Writing และ Speaking โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะ Writing และ Speaking ซึ่งเป็นสองทักษะที่หลายๆคนมักจะประสบปัญหาในการทำคะแนนให้ตรงตามเป้าหมาย

หลักสูตรที่เปิดสอน

4 Skills IELTS

หลักสูตร 30 ชั่วโมง ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อปูพื้นฐานทักษะทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ที่อยู่ในข้อสอบไอเอล และเจาะลึกการทำข้อสอบ IELTS พร้อมกับ Feedback Session ที่จะช่วยวิเคราะห์และแก้ไขจุดอ่อนเฉพาะตัว เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเตรียมตัวสอบ IELTS อย่างเต็มรูปแบบ หรือคนที่มีพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษมาพอประมาณ หรือต้องการรื้อฟื้นการเรียน และพัฒนาทักษะรอบด้านในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ได้คะแนนที่เพิ่มขึ้นในทุก Bands ของการสอบ IELTS

Listening:

 • Types of Listening exam such as form completion, map, diagram labeling, multiple choice, matching, short answer questions, etc.

Reading:

 • Skimming and Scanning technique
 • Various types of Reading exam

Writing Task 1: patterns and practices

 • Language of Description
 • Comparing & Contrasting
 • Using General &  Specific Statements
 • Paraphrasing

Writing Task 2: patterns and practices

 • Paragraph Organisation
 • Deciding your opinion
 • Writing Introductions
 • Thesis Statements
 • Opening Paragraph
 • Presenting & Justifying Opinions
 • Express Disagreement
 • Conclusion

Speaking tasks (workshop and exercise)

พิเศษ:

 • หลักสูตรยืดหยุ่นสามารถมาเรียนชดเชย และเรียนซ้ำได้อีก 1 คอร์ส
 • การันตี IELTS 7.0*
 • ส่งงานเขียนให้ตรวจตลอดระยะเวลาที่เรียน
 • ฝึกซ้อมการสอบ Speaking เสมือนจริง
 • สรุปคำศัพท์ Synonym ที่ออกข้อสอบบ่อย
 • ตัวอย่างงานเขียนและ คำศัพท์ IELTS Writing Band 9.0
 • ข้อสอบ Writing ย้อนหลัง 10 ปี 
 • พิเศษ คำศัพท์เกี่ยวกับ Pandamic อัพเดตล่าสุด

Advanced Writing & Speaking (7.0+)

หลักสูตร 30 ชั่วโมง ที่เจาะลึกถึงการวิเคราะห์ข้อสอบ Writing (task 1 & 2) และ Speaking รวมถึงเทคนิคที่จะทำให้ทำข้อสอบได้คะแนนตามเป้าหมาย เหมาะสำหรับน้องๆไม่ได้มีปัญหากับ Reading และ Listening แต่ต้องการเน้นไปที่ Writing และ Speaking ซึ่งเป็น Pain Points สำคัญของเด็กไทยส่วนใหญ่ ในคอร์สนี้ ผู้เรียนจะได้ทำความเข้าใจว่าตัวผู้ให้คะแนนสอบกำลังมองหาอะไรอย่างลึกซึ้ง พร้อมฝึกฝนวิธีการคิดวิเคราะห์ และถ่ายทอดออกมาเป็นการพูด และเขียนแนว Academic English ที่จะทำให้ผู้เรียนได้คะแนนดียิ่งกว่าเดิม

Overview of IELTS exam: Writing (task 1 & task 2), Speaking (3 parts)

Writing Task 1: patterns and practices

 • Language of Description
 • Comparing & Contrasting
 • Using General &  Specific Statements
 • Paraphrasing

Writing Task 2: patterns and practices

 • Paragraph Organisation
 • Deciding your opinion
 • Writing Introductions
 • Thesis Statements
 • Opening Paragraph
 • Presenting & Justifying Opinions
 • Express Disagreement
 • Conclusion

Speaking tasks (workshop and exercise)

 

IELTS Booster

หลักสูตรติวเข้ม 10 ชั่วโมง เตรียมความพร้อมก่อนสอบ เหมาะสำหรับน้องๆที่มีพื้นฐานและต้องการติวเข้ม เก็บรายละเอียดเพื่อเพิ่มคะแนนไอเอลแบบเร่งด่วน

 • สรุป Pattern และเทคนิคการเขียน Writing task 1 และ task 2
 • สรุปและฝึกการตอบ Speaking ทั้ง 3  part
 • สรุปการทำข้อสอบ Listening และ Reading แบบกระชับ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ LINE@englishstudio หรือโทร 02-129-3313