IDP

วิธีการสมัครสอบ IELTS (IDP)

1. เข้าเว็บไซต์ https://my.ieltsessentials.com/ เพื่อสมัคร

2. เลือกประเภทการสอบ IELTS ที่ต้องการ โดยมี 2 แบบให้เลือกขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ที่จะนำไปใช้

 • 2.1 IELTS Regular เนื้อหาข้อสอบจะพูดถึงเรื่องทั่วๆ ไป เหมาะสำหรับผู้สอบที่ต้องการใช้คะแนนในการยื่นวีซ่า เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศในระดับที่ต่ำกว่าปริญญา เข้าไปอยู่หรือทำงานในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย แคนนาดา และนิวซีแลนด์
 • 2.2 IELTS for UKVI (Visa and Immigration) เนื้อหาข้อสอบเกี่ยวกับวิชาการ เหมาะสำหรับผู้สอบที่ต้องการใช้คะแนน IELTS เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรี โท และเอก หรือใช้สำหรับทำงานที่ต้องการทักษะภาษาขั้นสูง

3. เลือกประเทศ จังหวัด ประเภทข้อสอบ (Academic / General training) และหากผู้สอบ (สำหรับผู้พิการ) ต้องการความช่วยเหลือในการสอบให้เลือกข้อมูลด้วย หรือถ้าไม่มีปล่อยไว้ให้เป็น “None”

4. เลือกสถานที่สอบ และรูปแบบการสอบ

สนามสอบในกรุงเทพฯ มี 2 สนาม คือ ตึก CP Tower (BTS ศาลาแดง) และ Tawana Hotel Bangkok

ส่วนรูปแบบการสอบก็มีให้เลือก 2 แบบ คือ สอบแบบคอมพิวเตอร์ (Computer delivered) กับสอบแบบกระดาษ (Paper delivered) โดยจะแตกต่างกันที่วิธีการทำข้อสอบ 3 พาร์ท คือ Listening Reading และ Writing ที่จะเป็นการทำบนคอมพิวเตอร์ หรือเขียนตอบในกระดาษด้วยดินสอ ส่วนพาร์ท Speaking ยังคงต้องสอบกับ Examiner แบบตัวต่อตัว (1:1) เหมือนเดิม

 • 4.1 หากผู้สอบต้องการสอบแบบ Computer-Delivered ให้เลือกสัญลักษณ์ด้านหลังที่เป็นสีแดง (รูปคอมพิวเตอร์)

การสอบแบบคอมพิวเตอร์ผู้สอบจะได้นั่งสอบกับคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง โดยด้านข้างจะมี partition หรือบล็อกกั้นใช้ในการแบ่งพื้นที่กับผู้สอบคนอื่นๆ โดยจะมีข้อสอบพาร์ท Listening, Reading และ Writing โจทย์ทั้ง 3 พาร์ท จะขึ้นมาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์พร้อมพื้นที่ให้ผู้สอบพิมพ์คำตอบลงไป

 • 4.2 หากผู้สอบที่ต้องการสอบแบบ Paper-Delivered ให้เลือกสัญลักษณ์ด้านหลังที่เป็นสีน้ำเงิน (รูปกระดาษ)

การสอบแบบกระดาษ ผู้สอบจะต้องเขียนคำตอบลงบนกระดาษโดยใช้ดินสอที่ทางศูนย์สอบ IDP เตรียมให้ และนั่งสอบในห้องใหญ่รวมกัน

เมื่อคลิกเลือกสถานที่สอบเรียบร้อยแล้ว หน้าเว็บจะขึ้นรายละเอียดของสถานที่สอบ และข้อมูลการติดต่อ

5. เลือกรอบการสอบพาร์ท Listening Reading และ Writing

โดยเลือกวันที่และเวลาที่สอบ ซึ่งในแต่ละวันจะมีรอบสอบให้เลือก 2 รอบ คือ เวลา 09:00 น. และ 14:00 น. หลังจากเลือกเรียบร้อยแล้ว แล้วหน้าเว็บจะขึ้นสรุปรายละเอียดการสอบที่เราเลือกไปทั้งหมด ให้ผู้สอบคลิก “Continue” เพื่อเลือกรอบสอบ Speaking ในหน้าถัดไป

6. เลือกรอบสอบพาร์ท Speaking

ให้เลือกรอบสอบพาร์ท Speaking ตามเวลาที่ต้องการ *สังเกตด้านบนตรงกล่องสีเขียวจะมีข้อมูลแจ้งว่าควรมาถึงสนามสอบไม่เกินกี่โมง เช่น ผู้สมัครเลือกสอบเวลา 09:00 น. ควรไปถึงไม่เกินเวลา 08:30 น.

7. สร้าง account เพื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ IELTS

หลักจากที่ผู้สอบเลือกรอบสอบพาร์ท Speaking เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เราสร้าง account ขั้นตอนนี้ให้ผู้สอบกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ก่อนจะชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ IELTS ในขั้นตอนถัดไป

8. ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ IELTS

ผู้สอบสามารถชำระค่าธรรมเนียมการสอบ IELTS ได้ทั้งหมด 4 วิธี

 • 8.1 ชำระเงินออนไลน์ สมัครสอบ IELTS ที่เว็บไซต์ https://my.ieltsessentials.com/ และชำระเงินโดยบัตร Visa, Master, Alipay หรือ WeChat Pay
 • 8.2 เดินทางมาชำระด้วยตนเองที่สำนักงาน IDP ทุกสาขา โดยสามารถชำระได้ทั้งเงินสดและเครดิตการ์ด

IDP กรุงเทพฯ ที่อยู่ ชั้น 4 เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร. 02 638 3111

IDP เชียงใหม่ ที่อยู่ วันพลัส คลองชล ห้องหมายเลข 4, 45/3 ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โทร. 053 217 552

IDP ขอนแก่น ที่อยู่ ชั้น G โรงแรมพูลแมน ราชา ออร์คิด เลขที่ 9/9 ถ.ประชาสำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร. 043 321 331

 • 8.3 ชำระเงินที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขาในประเทศไทย

ผู้สอบสามารถไปชำระเงินที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยแจ้งกับพนักงานแคชเชียร์ว่าต้องการชำระ “ค่าสอบ IELTS ของ IDP” โดยผู้เข้าสอบต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ชื่อ นามสกุล
 • เบอร์โทรศัพท์
 • วันที่เลือกสอบ
 • จำนวนเงินที่ต้องชำระสำหรับค่าสอบ

*กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมระบุชื่อผู้สอบ เบอร์โทรที่สามารถติอต่อได้และ E-mail ไปที่ ielts.payment@idp.com

 • 8.4 ชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ (ธนาคารใดก็ได้)

ชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ โดยเลือกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเป็นผู้รับ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของ IDP คือ

0-1055-48146-49-1

ผู้สมัครสอบสามารถเลือกวิธีการชำระตามได้ความสะดวก แต่ในกรณีที่ผู้สมัครเลือกชำระเงินผ่านวิธีที่ 3 และวิธีที่ 4 จะต้องชำระเงินให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ลงทะเบียนสมัครสอบจนถึงขั้นตอนสุดท้ายและกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมระบุชื่อผู้สอบ เบอร์โทรที่สามารถติอต่อได้และ E-mail ไปที่เว็บไซต์ ielts.payment@idp.com ทางเจ้าหน้าที่จะทำการยืนยันการชำระเงินและการสมัครสอบให้ภายใน 24 ชั่วโมง

9. ราคาค่าสมัครสอบ IELTS

 • IELTS Regular : 6,900 บาท
 • IELTS on Computer : 7,500 บาท
 • IELTS for UKVI : 8,100 บาท (ปรับราคาใหม่ 7,710 บาท เริ่มตั้งแต่รอบสอบวันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นต้นไป)
 • IELTS Life Skills : 6,200 บาท (ปรับราคาใหม่ 6,135 บาท เริ่มตั้งแต่รอบสอบวันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นต้นไป)

10. หลังจากการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์โปรดตรวจสอบ E-mail ที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อตรวจสอบข้อความยืนยันการสมัครสอบ

11. จะมีการแจ้งเตือนทาง E-mail อีกครั้งภายใน 3 วันก่อนการสอบ

12. สิ่งที่ต้องเตรียม

 • 12.1 วันสอบ เตรียมบัตรประชาชน หรือ Passport และสำเนาบัตรประชาชน หรือ Passport
 • 12.2 สิ่งที่นำเข้าห้องสอบได้ คือบัตรประชาชน หรือ Passport และน้ำเปล่า 1 ขวด (ลอกฉลากออกแล้ว) ส่วนนาฬิกาและอุปกรณ์การสื่อสารอื่นๆ ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ
 • 12.3 เสื้อกันหนาว
 • 12.4 แบบฟอร์มยินยอม (สำหรับผู้สมัครสอบที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ที่สมัครสอบแบบ UKVI) ดาวน์โหลด

13. วิธีการรับผลสอบ

13.1 รับผลสอบด้วยตัวเอง ผู้เข้าสอบสามารถรับผลสอบได้หลังจากวันสอบ 13 วัน เวลา 13:00 น.เป็นต้นไป ที่ IDP Office, CP Tower สีลม ชั้น 4 เอกสารที่ใช้ในการรับผลมีดังนี้

 • บัตรประจำตัว หรือพาสปอร์ตตัวจริง กรณีรับผลสอบด้วยตัวเอง
 • แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจที่ลงลายมือชื่อเป็นภาษาอังกฤษ (ดาวน์โหลด) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตพร้อมลายเซ็น ในกรณีให้ผู้อื่นมารับผลแทน

13.2 จัดส่งผลสอบทางไปรษณีย์ ในกรณีนี้ผลสอบจะถูกจัดส่งหลังจากวันสอบ 16 วัน

 • จัดส่งภายในประเทศแบบ EMS ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • จัดส่งต่างประเทศ แบบลงทะเบียนไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือแบบ UPS ซึ่งค่าใช้จ่ายในการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง (ขั้นต่ำ 750 บาท)

13.3 เช็คผลสอบออนไลน์

ผู้เข้าสอบสามารถเช็คผลสอบออนไลน์ได้เว็บไซต์ https://my.ieltsessentials.com/ โดยผลสอบออนไลน์จะประกาศ หลังจากวันสอบ 13 วัน เวลาประมาณ 15:00 – 16:00 น. เป็นต้นไป ซึ่งผลสอบจะทยอย ออกภายใน 24 ชั่วโมง (ผู้เข้าสอบอาจไม่ทราบผลพร้อมกันทุกท่าน) *ผลสอบออนไลน์จะสามารถเช็คได้ไม่เกิน 28 วัน หลังจากวันที่เข้าสอบ

13.4 บริการแจ้งผลสอบทาง SMS โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หมายเหตุ การประกาศผลสอบออนไลน์และทาง SMS ไม่สามารถใช้อย่างเป็นทางการได้

หากได้รับผลสอบ (ฉบับจริง) แล้ว ผู้สอบต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีเพราะทางสนามสอบ IDP ไม่มีการออกผลสอบทดแทนในกรณีสูญหาย หรือกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

14. การขอยกเลิก หรือเลื่อนวันสอบ

ในกรณีที่ผู้สอบมีธุระ ไม่สามารถเดินทางไปสอบได้ตามวันเวลาที่แจ้ง ผู้สอบสามารถขอยกเลิกหรือเลื่อนวันสอบได้แต่ต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนวันสอบ 5 สัปดาห์ และไม่สามารถดำเนินการได้ผ่านทางโทรศัพท์ ผู้สอบต้องดำเนินการที่ IDP Office หรือดำเนินการผ่านทาง E-mail หรือออนไลน์เท่านั้น

 • 14.1 กรณีขอยกเลิกผู้สอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 2,000 บาท และผู้สอบจะได้รับเงินค่าสมัครสอบคืนเต็มจำนวนภายในระยะเวลา 2 เดือน
 • 14.2 กรณีขอเลื่อนวันสอบผู้สอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 800 บาท